IOKO

autor : Alan Prekop
location : Bratislava, Slovakia
construction date : 2022
project date : 2021
status : built
floor area : 90 m2
foto : Welin NagyShowroom pre obchod s nezávislým dizajnom okuliarov.

Nejedná sa len o klasickú prevádzku optiky, ale o vytvorenie priestoru pre nezávislý dizajn. Architektúra inteiréru sa odvoláva na materiály z ktorých su produkty vyrábané.
Showroom pozostáva z piatich hlavných objektov / prvkov, ktoré pôsobia ako solitéri ale zároveň ich zložením dokopy sa vytvorí abstraktný / dekonštruktívny obraz okuliarov.
Displej na prezentáciu produktov je navrhnuý ako vlna vystupujúca zo steny, farebnosťou a materialitou tvorí akcent celého interiéru. Na akcentujúcej vlne displeja je použitá dichronická fólia, ktorá pri rôznych uhloch odráža svetelný tok a mení tak spektrum farieb interiéru.