BYT I O

autor : Alan Prekop
location : Bratislava, Slovakia
construction date : 2020
project date : 2019
status : built
floor area : 70 m2
foto : Jakub GulyasCieľom návrhu bolo otvoriť dispozíciu a tým prepojiť jednotlivé miestnosti. Byt sa vďaka drevenej hrázdenej konštrukcii dá prispôsobiť na rôzne situácie, pri kľudovom režime byt privrieť a tak docieliť potrebnú intimitu nočnej zóny. V strede dispozície sa nachádzjú stĺp /oslobodený od priečok/ a vyrezaný kruh, ktoré sú spojené odhaleným betónovým prievlakom - spolu tak tvoria zásadný architektonický prvok celého interieru.
Základnou ideou návrhu je prepojenosť o otvorenosť - preto sa v interiéri nenachádza vstavaný nábytok, ktorý by svojou prítomnosťou byt rozdeloval na viacero častí.