HOTEL ĎUMBIER

autor : Alan Prekop
location : Brezno, Slovakia
project date : 2021
status : competition
Koncept návrhu rieši spôsob efektívneho rozmiestnenia programu hotela do komplexu existujúcich limít a nového rozšírenia do dvora, plus jeho prevádzkové, fyzické a vizuálne prelínanie.Prevádzkové a fyzické prelínanie umožňuje umiestnenie baru, ktorý má centrálnu polohu. Naň sú viazané, kongresová sála s reštauráciou v pravom krídle a recepcia s Wellness v ľavom.Vybratím a presunom existujúceho schodiska do časti kde bola v pôvodnom riešení situovaná recepcia sa dosiahne vizuálne prepojenie celého objektu. V barovej časti je vybraný strop 2 NP. Vizuálne prepojenie schodiska a V.I.P. salónu kongresového centra má umocniť pocit priestoru, ktorý nový návrh hotelu využíva. Zámerom je prepojenie nie len na horizontálnej osi ale aj vertikálnej. Vertikálna komunikácia je oslobodená od priečok aby sa docielil efekt optickej slobody a prelínania. Do pozície novo-vytvoreného gapu, ktorý vznikol v priestore schodiska sú umiestnené svetlíky, ktoré prechádzajú skrz celou výškou hotela a efektným spôsobom dopĺňajú koncept nového návrhu.